Chemotherapy

Abraxane (albumin-bound paclitaxel) – www.abraxane.com

Afinitor (everolimus)www.afinitor.com

Alimta (pemetrexed) – www.alimta.com

Arimidex (anastrozole)www.arimidex.com

Aromasin (exemestane)www.aromasin.com

Avastin (bevacizumab) – www.avastin.com

Doxil (doxorubicin HCI)www.doxil.com

Eloxatin (oxaliplatin)www.eloxatin.com

Erbitux (cetuximab)www.erbitux.com

Femara (letrozole) – www.femara.com

Folotyn (pralatrexate injection)www.folotyn.com

Gemzar (gemcitabine HCI)www.gemzar.com

Gleevec (imatinib mesylate)www.gleevec.com

Herceptin (trastuzumab)www.herceptin.com

Ixempra (ixabepilone)www.ixempra.com

Nexavar (sorafenib)www.nexavar.com

Procrit (epoetin alfa)www.procrit.com

Revlimid (lenalidomide)www.revlimid.com

Rituxan (rituximab)www.rituxan.com

Sancuso (granisetron transdermal system)www.sancuso.com

Sprycel (dasatinib)www.sprycel.com

Sutent (sunitinib malate)www.sutent.com

Tarceva (erlotinib)www.tarceva.com

Tasigna (nilotinib)www.us.tasigna.com

Taxotere (doxorubicin)www.taxotere.com

Thalomid (thalidomide)www.thalomid.com

Treanda (bendamustine HCI)www.treanda.com

Trelstar (triptorelin pamoate)www.trelstar.com

Tykerb (lapatinib)www.tykerb.com

Vectibix (panitumumab)www.vectibix.com

Velcade (bortezomib)www.velcade.com

Vidaza (azacitidine)www.vidaza.com

Xeloda (capecitabine)www.xeloda.com

Zolinza (vorinostat)www.zolinza.com

Zometa (zoledronic acid) – www.us.zometa.com